Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är kemi? Kemi i hemmet.

Skapad 2021-03-21 15:50 i Resursskola Kristianstad
Kemi handlar om de ämnen du själv och allt omkring dig är uppbyggt av. Genom att framställa och använda ämnen har människan förbättrat sina levnadsvillkor på jorden. Tyvärr används också ämnen och jordens resurser som är skadligt för människor och miljö. Med hjälp av kunskaper i kemi kan vi förstå vad som är bra och hälsosamt för oss själva och allt annat levande på jorden.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Kemi handlar om de ämnen du själv och allt omkring dig är uppbyggt av. Genom att framställa och använda ämnen har människan förbättrat sina levnadsvillkor på jorden. Tyvärr används också ämnen och jordens resurser som är skadligt för människor och miljö. Med hjälp av kunskaper i kemi kan vi förstå vad som är bra och hälsosamt för oss själva och allt annat levande på jorden.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

CENTRALT INNEHÅLL

KONKRETA MÅL

 • atommodellen
 • grundämnen
 • kemiska föreningar
 • fast, flytande och gasform
 • kunna ge exempel på hur kunskaper i kemi används på ett sätt som leder till miljöproblem
 • burkens och plastflaskans resa, återvinning (hållbar utveckling)
 • kunna ge exempel på kunskaper i kemi som förbättrat våra levnadsvillkor
 • vanliga kemikalier i hemmet och hur brandfarliga ämnen ska hanteras
 • luften, atmosfär, växthuseffekten
 • kunna med hjälp av enkla experiment, undersöka ämnens och materials egenskaper

 

 

ARBETSPROCESS

 • Genomgångar
 • Laborationer
 • Diskussioner
 • Film
 • Eget arbete som studieuppgifter

BEDÖMNING

 • muntliga diskussioner
 • svara, förstå och förklara frågor med egna ord som tas upp i läroboken
 • aktiv i lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: