Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rocka sockorna

Skapad 2021-03-21 16:23 i Roslags-Kulla förskola Österåker
En koppling mellan Petter och hans 4 getter och rocka sockorna och värdegrunden om allas lika värde.
Förskola
Vi rockar sockorna för allas olikheter och firar Down syndromdagen extra länge. Eftersom Down syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21 samt för att kromosomer ser ut som små kryss. Ett par strumpor med hälarna emot varandra skapar ett kryss. Vi tar tillfället i akt och skapar en veckas arbete med värdegrunden och allas lika värde. Vi vill "rocka sockor" hela veckan, så alla barn och pedagoger kan ha två olika strumpor på sig varje dag.

Innehåll

Planering

 

Vi vill synliggöra och sätta ord på vilka likheter och olikheter vi människor har. 

Mål

Vi vill synliggöra för och ge barnen möjligheter att synliggöra att vi människor är både olika och lika.

Högläsning kommer att stå i centrum den här veckan. Fokuset kommer att ligga på de olika kompisböckerna och böcker som belyser olikheter, bland annat olika familjer och familjesituationer. Vår tanke är också att göra om sagor barnen känner väl till, där figurerna är vänner och tar vara på varandras olikheter.

Till exempel "bockarna Bruse". Vi vill synliggöra och koppla detta till likheter och olikheter genom att visa på att getterna är väldigt lika men de är olika stora. Hur ser vi ut? Är vi lika stora? Hur är vi lika? Hur är vi olika? Trollet är olikt men kan bli ledsen och glad...precis som vi.  

Vi  kommer också att erbjuda barnen denna vecka:

- att rocka sockorna hela veckan, så alla barn och pedagoger kan ha två olika strumpor på sig varje dag. 

- att lyssna på Rocka sockorna låten. 

- att färglägga rocka sockor bilder.

- att i samtalen med barnen uppmärksamma alla människors lika värde.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: