👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

friktion, tyngdkraft, jämvikt, sortering

Skapad 2021-03-21 16:19 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi arbetar med och undersöker friktion, tyngdkraft och jämvikt första veckan. Andra veckan sorterar vi djur.

Innehåll

Vi undersöker och lär oss om friktion, gravitation/tyngdkraft och jämvikt. Vi testar vilka saker som glider bra och mindre bra och ställer hypoteser som vi sedan testar. Vi arbetar tillsammans och enskilt, vi läser, skriver och ritar. 

Vi övar på att sortera djur på olika sätt, vi lär oss mer om hur man kan sortera djur på olika sätt och arbetar tillsammans med detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3