Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att sätta upp mål och utvärdera arbete kring hälsa

Skapad 2021-03-21 16:41 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I detta moment får du sätta upp ett mål kring din hälsa över en två månaders period. Du kommer under tiden och i slutet av momentet få utvärdera och fundera vad som fungerat bra samt vad som kan/kunde utvecklats.

Innehåll

Innehåll

Du kommer få lära dig hur du kan tänka när du sätter upp ett mål, varför det kan vara givande och hur du ska gå till väga. Detta gör vi framför allt under distanslektioner, eller era korta 40 minuterslektioner.

 

Begrepp

Vi pratar om varför ett mål ska vara:

* Specifikt

* Mätbart

* Realistiskt

* Givande

 

Bedömning

Bedömningen sker löpande genom de utvärderingar ni gör av era mål, men också i slutet av momentet när ni får reflektera och göra en uppgift kring hur 2månadersperioden har gått.

 

 

 

 

Matriser

Att sätta upp mål för hälsa

F
E
C
A
Sätta upp mål
Eleven har inte följt principerna kring att målet ska vara: Specifikt Mätbart Realistiskt Givande
Eleven har satt upp mål som till viss del följer principerna : Specifikt - Mätbart - Realistiskt -Givande
Eleven har satt upp mål som till följer principerna: Specifikt - Mätbart - Realistiskt- Givande Det syns också i elevens resultat och utvärdering att eleven har lyckats relativt väl i arbetet kring sina mål.
Eleven har satt upp mål som till tydligt följer principerna: Specifikt - Mätbart - Realistiskt- Givande Det syns också i elevens resultat och utvärdering att eleven har lyckats väl i arbetet kring sina mål.
Utvärdera
Eleven har inte genomfört utvärderingarna kring sitt mål under momentets gång.
Eleven ger korta argument kring vad som gått bra och vad som kunde utvecklas. Eleven kan också resonera kortfattat kring varför detta mål har varit viktigt för ens hälsa.
Eleven ger utvecklade argument kring vad som gått bra och vad som kunde utvecklas. Eleven utvecklar också sina resonemang kring varför detta mål har varit viktigt för ens hälsa.
Eleven ger utvecklade argument och konkreta exempel kring vad som gått bra och vad som kunde utvecklas. Eleven utvecklar också sina resonemang kring varför detta mål har varit viktigt för ens hälsa, samt konkreta exempel hur det har påverkat eleven.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: