Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa och skriva faktatexter åk 4

Skapad 2021-03-21 17:00 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 Svenska
Under vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Faktatexter". Vi kommer att träna på strategier för hur man läser och förstår en faktatext och hur man skriver en egen faktatext.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA...

 • känna till vad en faktatext är och vilka olika delar den består av t ex rubrik, inledning, stycken och källhänvisning
 • känna till vad en källa är och hur du själv kan vara källkritisk när du läser
 • känna till vilka strategier du kan använda före, under och efter läsningen för att underlätta förståelsen, t ex förutspå, ta ut nyckelord och sammanfatta med hjälp av tankekarta
 • kunna söka fakta i olika källor 
 • planera med hjälp av tankekarta och skriva en egen faktatext med rätt struktur och bra innehåll

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • samtala om vad källor och källkritik är
 • lära oss faktatextens struktur (olika delar) och träna på dessa
 • träna på att ta ut stödord/nyckelord i texter och strukturera dessa i en tankekarta
 • titta på exempel från läroböcker och elevtexter om hur man kan utveckla sin egen text
 • använda oss av faktakunskaperna från arbetsområdet Vikingatiden när du skriver din egen text

VI KOMMER BEDÖMA HUR DU...

 • deltar i de gemensamma samtalen och diskussionerna om faktatextens innehåll och struktur samt källkritik
 • använder dig av lässtrategierna när du läser faktatexter
 • planerar med hjälp av tankekarta, skriver och bearbetar din egen faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: