Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera Lektion Måltid

Skapad 2021-03-21 17:18 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Lektion måltid är när du själv väljer ett mål och gör en egen planering därifrån. Sedan genomför du din planering och utvärderar den.

Innehåll

Din planering ska innehålla:

* Ett tydligt mål. Ett mål är specificerat och går att uppnå. Du motiverar varför du har valt ditt mål.

* En uppvämning som passar till målet. Du beskriver din uppvärmning och motiverar varför man värmer upp.

* Aktiviteter som passar till målet.

* En avslutning av någon form

* En reflektion över vad du tror att din planering skulle kunna ge.

Matriser

Idh
Planera Lektion Måltid

Rubrik 1

  • Idh  7-9   Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  • Idh  7-9   Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Aspekt 1
Eleven saknar mål
Eleven skriva ett mål och motivera varför man valt detta
Eleven skriva ett tydligt mål och motivera varför man har valt det.
Planerad uppvärmning
Eleven har planerat en bristande uppvärmning
Eleven har planerat en uppvärmning som gör att man blir lite varm i kroppen
Eleven har planerat en uppvärmning som passar relativt väl till huvudaktiviteten. Uppvärmningen är relativt väl beskriven.
Eleven har planerat en uppvärmning som passar väl till huvudaktiviteten. Uppvärmningen innehåller allmän, grenspecifik och rörelseträning där det är lämpligt. Uppvärmningen är mycket väl beskriven i ord/bild.
Motivering till uppvärmning
Eleven saknar motivering till uppvärmning
Eleven har någon motivering till varför man värmer upp
Eleven har motiverat väl varför man värmer upp.
Huvudaktivitet
Eleven har ej planerat någon huvudaktivitet som passar till det uppsatta målet
Eleven kan välja en eller flera huvudaktiviteter som passar till det man vill träna
Eleven väljer passande aktiviteter till det man vill träna. Övningarna är relativt väl beskrivna.
Eleven väljer väl passande aktiviteter till det man vill träna. Övningarna är mycket väl beskrivna i ord och bild. Antalet övningar är passande för tiden man har.
Tidsplanering
Eleven saknar helt tidsplanering
Eleven har ett försök till tidsplanering.
Eleven har en rimlig och passande tidsplanering.
Begreppsanvändning
  • Idh  E 9
  • Idh  C 9
  • Idh  A 9
Eleven använder ett enkelt och vardagligt språk
Eleven använder några begrepp på ett riktigt sätt
Eleven använder såväl allmänna som grenspecifika begrepp på ett riktigt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: