👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Sjöar och vattendrag

Skapad 2021-03-21 19:28 i Hosiannaskolan Grundskolor
Arbetsområde om Sjöar och vattendrag utifrån Koll på NO, åk4.
Grundskola 4 Biologi
Har du badat i en sjö någon gång? Sjöar kan se väldigt olika ut. En del är stora och djupa med klart vatten - och andra är små, grunda och mörka. Stränderna kan också vara olika. Vissa sjöar har sandstränder och andra är omgivna av höga klippor. Men det finns många sjöar där man inte kan komma ner till strandkanten för att det växer så mycket vass. I alla sjöar lever små och stora djur. Vet du vilka?

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det har kapitlet ska du: 

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige såsom klarvattensjöar, slättsjöar och brunvattensjöar
 • känna till namnet på några fåglar vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter 
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö
 • veta hur en fisk är uppbyggd.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa texter tillsammans
 • öva på begrepp
 • diskutera
 • jobba i arbetsboken
 • göra undersökningar vid vattendrag 

Avsluta med ett mindre test 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Sjöar och vattendrag

Träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Olika typer av sjöar
 • Bi  4-6
Du har ännu inte kännedom om någon sjötyp.
Du har kännedom om någon sjötyp.
Du kan berätta om flera olika sjötyper.
Du berätta om olika sjötyper och förklara vad som är typiskt för varje typ av sjö.
Djur och växter
Du har ännu inte kännedom om någon fågel, fisk, insekt, groddjur eller växt som lever i eller vid sjöar.
Du känner till någon fågel, fisk, insekt, groddjur och växt som lever i och vid sjöar.
Du känner till flera olika fåglar, fiskar, insekter, groddjur och växter som lever i och vid sjöar.
Du känner till många olika fåglar, fiskar, insekter, groddjur och växter som lever i och vid sjöar.
Djurens anpassning av liv i olika livsmiljöer
 • Bi  4-6
Du kan ännu inte ge exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan ge exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur djur har anpassat sitt liv efter olika livsmiljöer.
Näringskedjor
 • Bi  4-6
Du har ännu inte kännedom om vad näringskedjor är och ger inget exempel.
Du har kännedom om vad näringskedjor är och ger exempel.
Du kan förklarar vad näringskedjor är och ger exempel.
Du förklarar utförligt vad näringskedjor är och ger exempel.
Människan påverkan på sjöar och vattendrag
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du kan ännu inte ge exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag
Du kan ge exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag
Du kan förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag
Du kan utförligt förklara och ger exempel på hur människan kan påverka och förstöra sjöar och vattendrag.