Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 4 Unit 5 - Clothes & Looks

Skapad 2021-03-21 19:35 i Rådmansö skola Norrtälje
Grundskola 4 Engelska
In this unit you will … read texts about different kinds of clothes find out about typical hats and shoes write an invitation to a fancy dress party learn a lot of describing words practise how to compare adjectives … and so much more!

Innehåll

Skill in Focus: reading

 

Tidsperiod: Vecka 12 - 17

 

Vad kommer jag att lära mig?

Mål:

You will learn

 • to talk about clothes
 • words for different colours
 • to write about clothes for animals

Grammar

 • Adjektiv

Hur kommer jag att arbeta? 

Du kommer att:

- arbeta utifrån Gleerups Engelska 4.

- läsa texter på engelska.

- träna på ord för kläder och färger, uttal och stavning.

- träna på att tala engelska genom att spela spel.

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

- din förmåga att läsa en text på engelska och din förmåga att berätta om textens innehåll.

- Ditt deltagande i muntliga- och skriftliga uppgifter under lektionstid.

- dina kunskaper om ord för olika typer av kläder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: