Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2021-03-21 21:11 i Resarö skola Vaxholm Stad
mäta och jämföra längder samband för olika enheter för längd använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer känna igen, mäta och jämföra olika vinklar egenskaper hos och namn på några polygoner metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematiken har en flera tusen år lång historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till samhällsutvecklingen. Kunskaper i matematik ger dig förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar dina möjligheter att delta i samhället och vara med och fatta kloka beslut.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner under vilka du har möjlighet att visa din muntliga förmåga. Vidare ska vi arbeta i Matematikboken Beta, på olika nivåer. Vi kommer även att arbeta med digitala verktyg såsom dator och miniräknare och vi kommer att genomföra laborationer då du kommer att få utveckla dina matematikkunskaper genom spel och praktiska övningar. 

Utvärdering

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt. Du kommer också att bedömas vid ett test efter avslutat arbetsområde.

Vi kommer att hålla på med arbetsområdet i cirka 7-8 veckor. När vi är klara ska du kunna:

 • mäta och jämföra längder
 • samband för olika enheter för längd
 • använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • egenskaper hos och namn på några polygoner
 • metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Lycka till med dina matematikstudier!

Hälsningar       

Anne-Charlotte 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: