Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska modersmål för åk 1-3

Skapad 2021-03-21 21:26 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Ämnesspecifik lokal pedagogisk planering för åk 1-3 anpassad till samtliga modersmål med följande rubriker: - Lärandemål - med förankring i kursplanens syfte - Undervisning - vilka delar från Centralt innehåll behandlas i undervisningen - Bedömning - baseras på kunskapskraven i årskurs 6
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Bienvenid@s a la asignatura de español como lengua materna.

Innehåll

Lärandemål/Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egen språkförmåga.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Undervisning/Centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 • muntliga spel och ordlekar
 • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter
 • samtal om bilder, filmer, drama
 • samtal om årstider-dagar-månader
 • samtal om högtider, traditioner och kultur
 • högläsning för elever
 • lekar, sånger
 • lästräning
 • skrivträning - bokstäver, ord, siffror
 • tema-arbeten
 • träning i att återberätta
 • digitala medier: dator, kamera, Ipad...

 

Genomförande

Eleven ska ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt.

 

 

 Läraren ska...

Bedömning/Kunskapskrav

I dina arbeten kommer läraren att bedöma på vilket sätt du:

 • talar på modersmålet och deltar i samtal om  bekanta ämnen, sätter ord på vad du tänker och tycker, dvs. framför egna åsikter
 • kan berätta med egna ord om dina upplevelser och vardagliga händelser
 • kan läsa, förstå och återberätta innehållet i enkla texter
 • utökar ditt ordförråd
 • kan stava och skriva enkla ord och meningar
 • uttrycker dig skriftligt - skriva enkla texter: meddelande och korta brev

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: