👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna 7C

Skapad 2021-03-21 22:08 i Torpskolan Lerum
Arbetsområdet inleds med att du får ta del av en grundkurs kring vatten, klimat,klimatzoner och vegetationsområden. Du kommer också få ta del av genomgångar kring de olika världsdelarna. Du kommer också få träna dig på att använda kartan och namngeografi. Avslutningsvis blir det en egen fördjupning som du presenterar muntligt.
Grundskola 7 Geografi
Jorden delas in i klimatzoner, men hur påverkar dessa klimatzoner människans levnadsvillkor? Vilken betydelse har läge, natur, klimat för var människor bor? I det här arbetsområdet blickar vi ut mot världen och arbetar med våra världsdelar, naturgeografi, kartkunskap samt namngeografi.

Innehåll

Undervisning:

Du kommer i det här arbetsområdet få:

- lära dig mer om olika slags kartor, gradnätet med breddgrad och längdgrad

- använda kartböcker och avläsa information utifrån dessa

- lära dig mer om världsdelarna

- träna på världsdelarnas namngeografi såsom namn på länder, platser, berg, sjöar m.m.

- lära dig mer om klimat, klimatzoner och vegetationsområden och träna på att resonera om hur det påverkar människors levnadsvillkor

- centrala begrepp

- göra ett eget fördjupningsarbete om ett land som redovisas muntligt.

 

Arbetssätt:

Lyssna på genomgångar, se på filmer, arbeta med olika typer av uppgifter kopplat till ditt läromedel, träna dig på att sammanställa faktauppgifter och sätta ihop i ett eget arbete.  I det här arbetet är det viktigt att du kan avläsa kartor och vet hur man hittar den information som behövs på internet.

 

Begrepp:

ekvatorn, golfströmmen, gradnät, breddgrad, längdgrad, nollmeridian

klimat, väder, zenit

tropiska zonen, regnskog, savann 

subtropiska zonen, öken, oas. stäpp

tempererade zonen, kustklimat, inlandsklimat, medelhavsklimat

polarzonen, tundra

taigan

 

Fördjupningsarbete om ett land:

Du blir tilldelad ett land och tar reda på, främst genom kartboken, landets: 

 • läge (var i världen ligger världsdelen? Klimatzon/er?
 • vegetation (hur ser det ut i olika delar av landet? Vad beror det på?)
 • klimat (väder, vind, temperatur - olika i olika delar av landet? Varför? Naturkatastrofer?)
 • viktiga platser (städer, berg, öken, sjöar, stora vattendrag (Vad bidrar de med?)
 • problemområden (vilka områden kan orsaka problem i världsdelen utifrån klimatet? Vilka svårigheter kan uppstå för människor? Orsaker och konsekvenser?)

 

 

Bedömning

 • Aktivt deltagande på lektioner.
 • Individuell uppgift på resonemang om hur klimatet påverkar människans levnadsvillkor.
 • Test på världsdelarnas namngeografi. Ni ska känna till våra världsdelar, större hav, bergskedjor, bergstoppar och öknar, viktiga länder och huvudstäder.
 • Kunna avläsa kartboken, använda dig av klimatdiagram, samt gradnätet
 • Egen fördjupning kring ett land som redovisas muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Tema världsdelarna

E
C
A
Lgr 11
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Det betyder på den här kursen:
Du förstår att världen ser olika ut på olika platser vad det gäller klimat, vegetation och naturresurs. Du kan resonera kring någon orsak till och konsekvens av detta. Du ser också något samband mellan klimat, vegetation och resurser och hur det påverkar människornas liv.
Du förstår att världen ser olika ut på olika platser vad det gäller klimat, vegetation och naturresurs. Du kan resonera utifrån ett par olika orsaker till och konsekvenser av detta. Du ser också ett par samband mellan klimat, vegetation och resurser och hur det påverkar människornas liv. Samt kan resonera kring utmaningar (problem) för ett land.
Du förstår att världen ser olika ut på olika platser vad det gäller klimat, vegetation och naturresurser. Du resonerar utförligt kring orsaker av och konsekvenser till detta. Du ser samband mellan klimat, vegetation och resurser och hur det påverkar människornas liv. Samt kan resonera kring utmaningar (problem) och även ge lösningar på olika problem.
Lgr 11
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geo¬grafiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Det betyder på den här kursen
Du kan några av orden som du har lärt dig. Du försöker sätta in det i rätt sammanhang.
Du kan flera av begreppen och du kan sätta flera av dem i rätt sammanhang.
Du kan i princip alla begreppen och du sätter dem i rätt sammanhang.
Lgr 11
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt
Det betyder på den här kursen
Du använder kartor och andra geografiska källor mestadels på ett fungerande sätt, och kan hitta olika typer av information från dem.
Du använder kartor och andra geografiska källor på fungerande sätt och kan hitta olika typer av information från dem.
Du använder kartor och andra geografiska källor med säkerhet och kan hitta olika typer av information från dem.
Lgr 11
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.