Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - Ordklasser

Skapad 2021-03-21 23:20 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Alla våra ord kan delas in i fack, efter betydelse och funktion. Vi kallar det att orden tillhör olika ordklasser och i meningen har varje ord en särskild placering. Om orden är rätt skrivna och rätt placerade i en mening, blir den mer tydlig och lättare att förstå.. I detta arbetsområde ska du lära dig om ordklasserna!

Innehåll

Planeringen kommer att vara i 2 terminen 

Syfte

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar på lektioner Gemensamma övningar Enskilt arbete med övningsuppgifter

Konkretisering av mål

Eleven ska känna igen de olika ordklasserna, förstå deras funktion, kunna ange vad som är typiskt för respektive ordklass, att förstå och kunna använda olika grammatiska begrepp samt kunna göra jämförelser med ordklasser i svenska språket.

Bedömning

Eleven bedöms löpande efter sina insatser på lektionerna.

 • förmåga att känna igen ett substantiv och veta om det står i singular eller plural.
 • förmåga att känna igen ett adjektiv och att komparera det.
 • förmåga att känna igen ett verb och att känna igen tempus.
 • förmåga att kunna känna igen ordklasserna substantiv, adjektiv och verb i en text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ml Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Centralt innehåll
 • Ml  1-3 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Ml  4-6 Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans
 •  MI 7-9 Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar
 • MI 7-9 Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

Uppgifter

 • Ordklass övning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: