👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnbäret V. 12

Skapad 2021-03-22 07:23 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

 

Mål:

Utforskarna: Utforska mönster och former samt fortsätta fördjupa sig i ordet mäta genom att bjuda in begreppet uppskatta

Upptäckarna: Skapa vidare med magneterna och utforska miljöer där konstruktion kan ske. 

Upptäcka ute: Barnen ska få upptäcka rörelse som utgår ifrån matematik och språk i uteverkamheten.

Syfte

Utforskarna: Återuppta formerna och mönster, där barnen ska få möjlighet till att mäta och uppskatta. Tanken är att barnen ska få utmana till detta genom att ta ett steg vidare med mätningen utifrån föregående tillfällen och få undervisningen utomhus där de kan jämföra ute och inne. Finns det skillnader eller inte? Varför och varför inte.

Upptäckarna: Barnen får fortsatt möjlighet till att konstruera i olika byggmaterial där fokus är skapande och samspel samt att använda adekvata termer inom matematiken som barnen lär känna igen sig i. 

Upptäcka ute: Barnen ska få tillgång att undersöka rörelse, matematik och språk utomhus genom undervisning och undersöka samband, olikheter och reflektion.

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18