👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk dokumentation 1:an - vecka 12

Skapad 2021-03-22 07:20 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Innehåll

Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande

  • Försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer

  • Lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det

  • Fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna, och filma det som sker

  • Barnen vara delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring det som samlas in

  • Samtalen och reflektionerna tillsammans med både barn och arbetslag är avgörande för arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten

  • Göra läsningar” som ett inledande moment i en analys med fokus på de egna reflektionerna och genom det skärpa sitt lyssnande och seende

  • Göra läsningar med barnen och föra en tät dialog med dem om innehållet i det man utforskar. Att få se, diskutera och reagera på dokumentationen under arbetets gång kan inspirera barnen till att direkt pröva de strategier eller material som andra barn har prövat

 

 

 

Pedagogens insamling spaltdokumentation

Pedagog:    Pernilla & Jessica   Datum:   2021-03-29 

Förutsättningar:      Observation i lek och aktiviteter

Mål- och kunskapsområde:      Språk och matematik

Nyfikenhetsfråga: Hur kan vi stimulera språket genom att leka och lära tillsammans?  

Barnet gör/säger

Pedagogens tankar

Pedagogens reflektioner

Barnen vill läsa böcker oftare.

 Barnen väljer aktiviteter som kräver koncentration.


Barnen uttrycker önskningar och viljor om promenadernas mål.


Barnen är intresserade av bokstäver, vems bokstav etc.

Barnen har ökat intresset för läsning.

 

 

Barnen fortsätter utveckla sin koncentrationsförmåga.


Barnen har utvecklat en förståelse för att de kan påverka i sin vardag.


Barnen utvecklar sitt användande av skriftspråket.

Erbjuda tillfällen för högläsning och finnas tillgänglig när de vill läsa spontant.


Erbjuda tillfällen för aktiviteter främst efter vilan, pyssel, klippa pussel, pärla, måla..

Vi fortsätter att försöka närma oss barnens perspektiv i vardagen och ta promenader.


Ta fram material som främjar undersökande av bokstäver.

 

 

Vilken reflektion tar jag med mig till arbetslaget?

     

Interaktioner med material och lärandemiljö, för mycket, för lite, rätt material?

     

Vad verkade barnen mest intresserade av?

     

Vad blev jag som pedagog nyfiken på?

     

Hände något oväntat? Vad förundrades jag över?

     

Vilket lärande kunde jag se?

     

Barnens samlärande/lärande av varandra?

     

Mitt bidrag som pedagog? Kunde jag gjort på annat sätt?

     

 

Vad är det barnen brottas med och försöker förstå?