Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

17/3-21 1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Skapad 2021-03-22 08:11 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
17/3-21 1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Innehåll

Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande

  • Försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer

  • Lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det

  • Fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna, och filma det som sker

  • Barnen vara delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring det som samlas in

  • Samtalen och reflektionerna tillsammans med både barn och arbetslag är avgörande för arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten

  • Göra läsningar” som ett inledande moment i en analys med fokus på de egna reflektionerna och genom det skärpa sitt lyssnande och seende

  • Göra läsningar med barnen och föra en tät dialog med dem om innehållet i det man utforskar. Att få se, diskutera och reagera på dokumentationen under arbetets gång kan inspirera barnen till att direkt pröva de strategier eller material som andra barn har prövat

 

 

 

Pedagogens insamling spaltdokumentation

Pedagog:  Line Tiilikainen     Datum:  17/3-21    

Förutsättningar:  Barngrupp 1-5 år, multikulturell förskola    

Mål- och kunskapsområde:  Språk och matematik    

Nyfikenhetsfråga:  Vill du höra en saga?    

Barnet gör/säger

Pedagogens tankar

Pedagogens reflektioner

     Barnen fortsätter att intressera sig för bokstäver, ”snackisarna” verkar populära framförallt för barnen som har språksvårigheter.

De flesta barnen verkar älska att dansa och röra på sig och var aktivt deltagande när vi satte på ”Jerusalems” på projektorn.

 

De yngsta fortsatt intresserade av sång och rörelse, det är även flera av de yngsta som börjat utveckla ett större ordförråd.

     Bra med snackisarna, ett bra sätt att öva på ordförråd och alfabetet samt ljudning och sagoberättandet vid maten utifrån bilderna.

 

Efter att barnen hade dansat ett tag upplevde jag samlingen efteråt som ”lugnare”, barnen hade naturligt mer ro att sitta ner och vila medan vi sjöng lite och åt frukt.

 

 

     Vi behöver använda oss av mer pedagogiskt material med fokus på språk, fortsätta spela spel och göra lekar som är språkstimulerande.

 

Vi behöver få in mer planerad rörelse i verksamheten eftersom barnen både uppskattar det och även får ett lugn av det efteråt. Få ut rörelse utomhus. Högtalare behövs. Går det att projicera?

Även få ut bokstäver utomhus. Qr-sagopromenad.

Vilken reflektion tar jag med mig till arbetslaget?

     

Interaktioner med material och lärandemiljö, för mycket, för lite, rätt material?

     

Vad verkade barnen mest intresserade av?

     

Vad blev jag som pedagog nyfiken på?

     

Hände något oväntat? Vad förundrades jag över?

     

Vilket lärande kunde jag se?

     

Barnens samlärande/lärande av varandra?

     

Mitt bidrag som pedagog? Kunde jag gjort på annat sätt?

     

 

Vad är det barnen brottas med och försöker förstå?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: