Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2021-03-22 08:10 i Parkskolan Kristianstad
Vad är Islam?
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om Islam och viktiga begrepp som hör till ämnesområdet samt likheter och skillnader mellan islam och kristendom.

Innehåll

Kursplan i ämnet Religon

Bedömning

Arbetssätt och undervisning

Arbetssätt och metod

- Läsa och hämta fakta ur texter och andra medier.

- Delta i samtal och diskussioner i större och mindre grupper.

- Se film.

- Skriva texter och rita bilder.

 

Det här ska vi kunna när vi jobbat klart med Islam:

 

 • Viktiga begrepp inom islam
 • Islams fem pelare

 • Muslimska symboler

 • Profeten Muhammeds liv

 • Muslimska högtider

 • Berättelser ur Koranen

 • Likheter och skillnader mellan islam och kristendom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6

Matriser

Re
Islam

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Världsreligionen islam
Du visar enkla kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar utvecklade kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du visar välutvecklade kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till islam och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Ny aspekt
Samband mellan uttryck och tankegångar
Du visar enkla kunskaper om hur islam kan påverka en människas sätt att leva.
Du visar utvecklade kunskaper om hur islam kan påverka en människas sätt att leva.
Du visar välutvecklade kunskaper om hur islam kan påverka en människas sätt att leva.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: