👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v12

Skapad 2021-03-22 08:17 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Vi pausar vårt vattentema och fokuserar på påsken. Vi erbjuder pyssel och pratar om högtiden. Vi ger barnen möjlighet att använda flera uttrycksformer. Vi utmanar och inspirerar barnen till nya aktiviteter utomhus. Vi erbjuder barnen att delta i gemensamma lekar. Vi utmanar och ställer frågor, utforskar naturen. Vi är närvarande och följer barnen utomhus.

 

 

Syfte: Vi uppmärksammar våra högtider. Skapar förutsättningar för gemenskap. Vi tränar på turtagning och att följa gemensamma regler. Vi tar till vara på barnens intresse för skapande och att använda olika material i skapandeprocessen. Vi tränar på grovmotoriken, fantasin och att samarbeta med varandra. Vi följer årstiderna och utnyttjar gården och vår närmiljö.

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18