Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kom och köp!

Skapad 2021-03-22 08:15 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 Svenska
Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren. Annonser är ett exempel på en argumenterande text. Aktuella frågeställningar: Var kan man se reklam? Vilket syfte har reklam? Finns det något bra/dåligt med reklam? Hur gör man en bra annons?

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Målet är att du ska:

 • förstå syftet med en annons 
 • utveckla förståelse för hur en annons layout (utformning) och innehåll påverkar läsaren 
 • känna till vilka språkliga drag som förekommer i annonser (t.ex. överdrifter, adjektiv i superlativ, verb i imperativ)
 • göra en egen annons.

Aktuella begrepp: annons, påverkan, layout, produkt, slogan, reklam, ordvits, alliteration (bokstavsrim), superlativ och effekt

Undervisning– genomförande och tidsplan

Under veckorna 12 - 17 kommer vi att arbeta med annonser. Vi kommer att jämföra olika annonser och se på vad som bör vara med i en annons för att den ska locka till sig köpare. Vi kommer också att fokusera på hur texter i annonser utformas, hur meningarna är skrivna och vilka ord som används. Vi kommer att ha:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppdiskussioner
 • paruppgifter 
 • enskilda uppgifter

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att få visa din kunskap under våra lektioner och genom dina uppgifter. Se nedan vilka förmågor som skall bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: