Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dunderkalaset - Kapitel 2:3

Skapad 2021-03-22 08:26 i 045021 Förskolan Juvelen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Aktivitet 2 av kapitel 2 av Dunderkalaset.

Innehåll

Dagens uppdrag är lite annorlunda, vi har nämligen fått två spel skickade till oss från Tindra och Jalle!

 

Förberedelser: De förberedelser som vi gjort innan undervisningstillfället är att vi har förberett de två spelen som Tindra och Jalle har skickat till oss. Vi har skapat möjlighet för alla att kunna delta och spela båda spelen. 

 

Syfte: Syftet med undervisningen är att utmana barnen i:

- Att utveckla förståelse för antal (prickar på tärning) och siffror

- Att utveckla förståelse för talordningen i talraden (1-70 på spelplanen)

- Att koppla antal till siffra (memory)

- Att väcka intresse för bokstäver och läsning (uppdragskort)

- Att öva logografisk helordsläsning (platserna på spelplanen)

 

Material: Materialet som kommer att användas under denna aktivitet består främst av saker vilka är kopplade till de två spelen så som spelplaner, uppdragskort, memorykort m.m. Här kommer även tärningar och spelpjäser vara viktiga för att kunna spela spelen men även för att skapa tydlighet under spelets gång. 

 

Genomförande: Aktiviteten kommer precis som tidigare att startas upp med en liten reflektion och tillbakablick på föregående träff. Dels för att utmana barnen i sitt återberättande men även för att skapa en så stor delaktivghet för samtliga då flertalet var bort förra gången. Efter detta kommer det nya brevet att läsas upp. Här tillåts barnen vara delaktiga i uppläsningen och även i sina tankar kring vad det upplästa brevet kan innebära. 

Efter detta är det dags att börja spela spelen. Här kommer vi att tillsammans samtala om hur spelen går till med regler och förhållningssätt för att göra det tydligt för alla kring vad som gäller. Här finns möjlighet att samtala om varför regler inom spel är viktigt och hur vi tänker kring detta. 

 

Frågor att använda under regelgenomgång: 

- Vad innebär det att vinna?

- Vad innebär det att förlora?

- Kan man vara en dålig förlorare?

- Kan man vara en dålig vinnare? 

 

Efter genomförda spelomgångar och alla har fått prova på att spela båda spelen återsamlas vi och samtalar om hur vi tyckte att det gått samt hur vi kände att det gick att följa regler m.m. 

 

Dokumentation: Vi planerar att dokumentera våra tillfällen med hjälp utav kameror för att ha bilder till reflektion och dokumentation för barnen i miljön. Barnen kommer även att tillåtas att vara med och delta i själva dokumenterandet i att ta bilder på görandet men även sina egna och andras alster. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: