👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Lag och rätt åk 7C

Skapad 2021-03-22 08:29 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Samhällskunskap åk 7. Lag och rätt.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Samhällskunskap åk 7 Vecka 12 - 18 Lag och rätt

Innehåll

Bakgrund och Syfte

Lag och rätt
Arbetsområdet Lag och rätt Bakgrund och syfte I alla samhällen vill människor leva ett tryggt och ordnat liv. Detta förutsätter bl.a. att människor inser att man som samhällsmedborgare har både rättigheter och skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter finns i rättsstater reglerade i lagar och förordningar. För att säkerställa att människor kan leva i trygghet utan rädsla för att t.ex. bli bestulna eller skadade av någon annan, har alla demokratiska samhällen ett fungerande rättssystem, polis och domstolar. Kunskap om och förståelse av det svenska rättssystemet är därför av största vikt för att kunna fungera som en god och ansvarsfull samhällsmedborgare. För att kunna förebygga brott är det också viktigt att kunna förklara och förstå orsaker till att människor begår brott.

Mål för arbetet

Mål

  Du ska

- ha insikt om vad en rättsstat innebär
- veta hur och vem som stiftar lagar i Sverige
- ha kunskap om och förståelse av hur det svenska rättssystemet fungerar i praktiken
- ha kunskap om och förståelse av olika straff och påföljder

- ha insikt om vad olika straff och påföljder fyller för funktion i det svenska rättssystemet samt jämföra och reflektera över               likheter och skillnader med andra länder

- kunna reflektera över och ange förklaringar till varför människor begår brott samt kunna ge exempel på hur brott kan förebyggas

Viktiga begrepp

Viktiga ord och begrepp:

rättsstat         åklagare           påföljd           försvarsadvokat           gripa            domare

nämndeman   anhålla             åtala              ed            mened

häkta            skyddstillsyn     villkorlig dom    civil olydnad  


Arbetsgång

Arbetsgång
Arbetsområdet startar med att eleverna får ta upp vad de redan vet om frågor rörande lag och rätt. 

Från brott via huvudförhandling till dom. Genomgångar och diskussioner.


Vem stiftar lagar i Sverige? 
Varför bryter man mot lagen?
Vilka straff/påföljder förekommer i det svenska rättssystemet?
Vilka skäl finns det att straffa folk som begår brott? Våra vanligaste brott och dess påföljder. Diskussioner och genomgångar.

Eventuellt studiebesök på Lunds tingsrätt. Efterarbete av studiebesök

Sammanfattning av arbetsområdet Skriftligt test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Lag och rätt åk 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Sh

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3