👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Svenska faktatext

Skapad 2021-03-22 08:33 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi lever i en tid där information sprids snabbare än någonsin. Falska nyheter, konspirationsteorier och rykten möts vi av i såväl vardagens samtal som på nätet. Att kunna sålla information, vara påläst och värdera de informationskällor du möter har aldrig varit viktigare. Precis detta ska du få kunskap om nu!

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Vi lever i en tid där information sprids snabbare än någonsin. Falska nyheter, konspirationsteorier och rykten möts vi av i såväl vardagens samtal som på nätet. Att kunna sålla information, vara påläst och värdera de informationskällor du möter har aldrig varit viktigare. Precis detta ska du få kunskap om nu!

 

Du kommer utveckla din förmåga att

 • kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa ditt språk efter syfte och mottagare.
 • söka information och värdera källor.

 

Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag (informerande text). 
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken

Varför ska du lära dig det?

Att kunna skriva sakligt och följa skrivregler är viktigt för att kunna göra sig förstådd. I det här arbetsområdet får du träna på att söka och sammanställa fakta, något du kommer ha nytta av att kunna i skolans alla ämnen.

 

Utdrag ur kursplanens syfte som berörs i arbetsområdet:

 • eleven ska utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift
 • eleven ska utveckla sin förmåga att söka information och värdera källor kritiskt.
 • eleven ska utveckla förmåga att anpassa språk efter syfte och mottagare.

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer läsa om faktatexter, analysera en faktatext och tillsammans öva på att skriva en faktatext. Därefter kommer du få skriva en egen text.

 Vilket material kommer du använda?

 • Läromedlet Portal.
 • Film från UR.se
 • Arbetshäfte som också finns digitalt i classroom. 

Hur ska området bedömas?

Detta kommer bedömas:

 • Din skrivna faktatext.

 

För att veta vilka kunskapskrav som kommer bedömas, se matris nedan.

 

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Skriftlig återkoppling på faktatexten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9