👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2021-03-22 08:40 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Världsreligioner
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vi undersöker och lär oss om våra största världsreligioner: Kristendomen, Judendomen och Islam.

Innehåll

Vi kommer lära oss om tre av de största religionerna i världen: Kristendomen, Judendomen och Islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna. Lära oss namn på - och fakta om vanliga högtider, religiösa byggnader, symboler och föremål.

 

Syfte:

Få kännedom om de största religionerna i världen.

Känna till olika begrepp som hör till de olika religionerna.

Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.

 

Arbetets innehåll:

Vi tar reda på heliga platser, heliga hus, heliga böcker, vem som leder bönen, gudar, symboler och högtider inom de olika religionerna.

 

Genom att:

Söka fakta från filmer och faktatexter.

Samtala och diskutera om likheter och skillnader.

Skriva och rita om de olika religionerna.

 

Bedömningen:

Kommer att göras under pågående arbete och utifrån din förmåga att visa hur du kan:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3