Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig Tränare - Åk 6

Skapad 2021-03-22 08:50 i Palmbladsskolan Uppsala
Att vara Personlig Tränare
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet kommer dina teoretiska kunskaper att utmanas när du kommer få vara rådgivare för en fiktiv person som behöver förändra sin livsstil.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Syftet med detta arbetsområde inom Idrott och Hälsa är att stärka dina teoretiska kunskaper inom områden som hälsa, kost, sömn, livsstil, fysisk aktivitet och effekter av träning både fysisk och psykisk.

2. Undervisningens innehåll

Arbetsområdet kommer att inleda med en föreläsning om kost, hälsa, träning, och effekter av fysisk aktivitet. Efter detta kommer varje elev att bli tilldelad ett case med en fiktiv person. Eleven behöver då sättas sig in i personens livsstil och reflektera kring hur man kan uppnå ett bättre levnadssätt. Eleverna kommer också att få tid i form av idrottslektion till att arbeta med casen och förbereda sig inför sin presentation. 

 

Redovisningen av uppgiften kommer att ske i form av ett seminarium, där eleverna i grupper om tre kommer att komma och prata om sina case och vilka tips de kan ge till sin fiktiva person. Grupperna och vilket case man får presenteras av idrottslärare och finns bifogat i uppgiften.

 

Man ska vara förberedd och redo att prata om sin person vecka 14 på idrottslektionerna.

 

3. Bedömningsuppgifter

Bedömning av uppgiften kommer att genomföras i form utav seminariegrupper. Eleverna kommer att få en tid då de kommer att sitta ner tre stycken tillsammans med idrottslärare och berätta om sitt case. 

 

 

 

Vad? (E)

Hur? (C)

Varför? (A)

För att uppnå en E-nivå behöver du i ditt case visa:

 

 

-Vilka som är grunderna till vad som utgör en god hälsa.
-Vad din person ska äta för att få en god hälsa.

-Vad ska personen träna för att uppnå en god hälsa.

-Ge minst ett exempel på hur personen ska sova/återhämta sig för nå en god hälsa.

 

För att uppnå en C-nivå behöver du uppnå en E-nivå samt i ditt case visa:

 

 

-Hur ska personen äta för att uppnå en god hälsa, ge olika exempel på vad personen bör äta till frukost, lunch, middag, mellanmål...

-Hur ska personen träna för att uppnå en god hälsa, ge exempel på olika övningar som personen kan göra under en vecka.

-Hur ska personen lyckas få en bättre sömn? Ge exempel på vad man kan tänka på för att förbättra den.

 

 

 

 

För att uppnå en A-nivå behöver du uppnå både E- och C-nivå samt i ditt case visa:

 

 

-Varför personen ska äta på ett visst sätt. Vad innehåller maten? Hur påverkas kroppen av vad personen får i sig?

-Varför ska personen träna som du har planerat? Beskriv hur dina övningar kommer att hjälpa din person. Hur påverkas kroppen av träningen?

-Varför behöver personen få en bra sömn/återhämtning? Vad händer i kroppen under sömnen?

 

 

Uppgifter

 • Föreläsning Kost

 • Föreläsning Hälsa, Kondition och Styrka

 • Uppgift: Personlig Tränare + Grupper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Kunskapskrav Idrott och Hälsa år 4-6

Insats krävs
E
C
A
Upplevelser av fysiska aktiviteter
Har fört samtal om sina upplevelser i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan föra välutvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Har beskrivit hur man förebygger skador i för liten omfattning för att kunna bli bedömd.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det kan t ex vara hur man beter sig i ett lagspel så man inte skadar andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: