Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folksagor

Skapad 2021-03-22 08:55 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Musik SO (år 1-3) Svenska
Sagotema i åk 1 utifrån cirkelmodellen.

Innehåll

Inhämta kunskap om ämnesområdet:

Prata om vilka sagor barnen tycker om.

Läsa sagor/Lyssna på sagor.

Vi läser några välkända folksagor.

 

sagomattan (youtube), folksagor i världen (ur), högläsning

 

Skaffa förebilder:

Studera texter för att få förebilder.

Prata om sagorna och om hur de är uppbyggda.

Vi går igenom sagans olika delar.

 

Skriva en gemensam saga:

Vi skriver en gemensam saga utifrån hinderschemat.

 

Skriva egna sagor:

Eleverna skriver egna sagor utifrån hinderschemat.

pagesmall

Dramatisering av några folksagor

Vi dramatiserar några utvalda sagor och spelar in filmer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: