👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-03-22 09:29 i Solskenet Örebro
Språk och kommunikation
Förskola
Vi vill genom leken stötta och uppmuntra barnen till att utveckla språket. Vi vill väcka nyfikenhet för skriftspråket och utveckla och synliggöra bokstäver och dess betydelse.

Innehåll

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, samt för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt. Vi vill närma oss språket på ett lekfullt sätt och stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp. Efter barnens intresse och nivå hjälps vi åt att ta fram material och aktiviteter som gynnar barnen att upptäcka och utforska språket på sitt eget sätt.

MÅL:

Vi vill att barnen ska utveckla:

1: Talspråk, ordförråd och begrepp

2: Samtal mellan barn-barn, barn-pedagog

3: Känna igen bokstäver utifrån sin ålder och intresse, dvs de som inte kan skriva ska känna igen sin första bokstav medans de som kan skriva sitt namn ska utmanas med andra ord.

Strategier för att uppnå målen

 • Uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • Arbeta i mindre grupper för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • Läsa böcker - fysiska böcker, berättelser, flanosagor etc.
 • Arbeta med bilder, takk och dagsscheman 
 • Sjunga
 • Språklekar
 • Introducera bokstäver och skriftspråk 
 • Språklig miljö där de får stimulerande utmaningar till språkutveckling
 • Bornholmsmodellen
 • Språksamlingar

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18