👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur tar vi hand om vår planet?

Skapad 2021-03-22 09:38 i Förskolan Granen Östhammar
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt väcka barnens intresse för hur vi tar hand om vår planet och närmiljö, hur vi sopsorterar och hur olika saker påverkar vår natur.

Innehåll

 Vad jobbar vi med?

 • Miljö och återvinning.
 • Sopsortering.
 • Soprobotar

 

Varför jobbar vi med det, syfte?

 • Vi vill att barn ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.
 • Vi vill att barnen ska ha förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Hur kommer vi jobba med det?

 • Tittar på UR program om miljön  .
 • Återvinna förskolans återvinningsmaterial genom att ta tillvara på det material vi vill använda på förskolan till exempel skapande  
 • Använda materialet  sopsortering
 • Vi ska introducera och arbeta med soprobotarna
 • Vi ska plocka skräp i naturen. ”Håll Sverige rent”
 • Vi gör ett eget soprobot spel.

 

Hur gick det? 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18