👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell vt 2021

Skapad 2021-03-22 09:42 i Da Vinciskolan Ale
Eleverna skriver kärleksnovell som en del av sex- och samlevnadsundervisningen.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Novelltävling! Du ska nu skriva en novell, som ger dig chansen att kamma hem ett pris! Som hjälp får du förslag på rubriker, inledningar och påbörjade berättelser, utdrag ur kända noveller och romaner etc., som kan tjäna som inspiration till din egen novell. Vi arbetar med det här som en del av sex- och samlevnadsundervisningen (ht 2020). Novellen skriver du vecka 11 och 12 på exam.net. (Med reservation för ändringar).

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Novell

Insats krävs
E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som bidrag till en novelltävling.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som bidrag till en novelltävling.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som bidrag till en novelltävling.
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Novellen är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning, avslutning och rubrik.. Textbindningen är utvecklad.
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Novellen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning och rubrik.. Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket stör inte förståelsen av novellen.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.

Sv SvA
Helhetsbedömning

E
C
A
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.