Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentation av en historisk person

Skapad 2021-03-22 09:51 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Historia
Ni ska välja en historiskt betydande personen och hålla en presentation om denna. Det finns många intressanta personer i historien så det finns många att välja på! Personen ni väljer ska ha en anknytning till andra världskriget eller kalla kriget.

Innehåll

Planering:

v.11 Fredag: Föreläsning om andra världskriget och kalla kriget.  Introduktion av uppgiften. Ni ska välja en historisk person som ni ska presentera och börja samla information om personen.

V.12 och 13. Arbeta självständigt med uppgiften på lektionstid.

v.15 Inlämning: 12 April

Uppgifter

  • Presentation av historisk person

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
    His  -
  • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
    His  -

Matriser

His
Presentation av en historisk person

Rubrik 1

E
Eleven ger exempel på en person och förklarar översiktligt dess betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
C
Eleven ger exempel på en person och förklarar utförligt dess betydelse för olika skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
A
Eleven ger exempel på en person och förklarar utförligt och nyanserat dess betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: