👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HJÄRNSTARK

Skapad 2021-03-22 09:53 i Enbacka skola Säter
Grundskola F – 9 Svenska Idrott och hälsa
Hur blir jag smartare, gladare, starkare?

Innehåll

Vill du bli bättre på det mesta? Som att spela dataspel och koncentrera sig. Och kanske lite gladare dessutom? Ja, vem vill inte det? På köpet får du bättre minne och större självförtroende.

Under april/maj 2021 kommer vi tillsammans att läsa boken "Hjärnstark". Du kommer att få lära dig mer om hur hjärnan fungerar, lära dig fler ord och begrepp som rör ämnet och vad hjärnan mår bra av. Hur du helt enkelt kan bli bättre på det mesta. Du kommer att träna din läsförmåga och då även din förmåga till läsförståelse. Vi kommer även att väva in ämnet idrott och hälsa och göra rörelseövningar praktiskt inne i klassrummet och  utomhus. Du kommer att få undervisning om rörelsens betydelse för hjärnans funktioner och för hela ditt välmående. I slutet av arbetsområdet  kommer du att få göra en utvärdering och tillsammans i grupp få göra en plansch över det du lärt dig och sedan redovisa detta muntligt inför klassen och då leda klassen i en rörelsepaus.

 

Mål

 • Kunna något om hjärnans uppbyggnad

 • Veta hur du på ett enkelt sätt kan bli bättre på det mesta

 • Öva upp din läsförmåga

 • Öva upp din förmåga i läsförståelse

 • Kunna redovisa inför klassen i grupp på ett tydligt sätt

Arbetssätt

Vi läser boken "Hjärnstark" tillsammans högt i klassen + något avsnitt i grupp

Vi rör oss inomhus och utomhus

Genomgångar kring hjärnans uppbyggnad

Vi sammanfattar skriftligt tillsammans

Arbeta med en plansch i grupp

Redovisning inför klassen

Enskild utvärdering

Bedömning

Du bedöms utifrån din förmåga att:

 • läsa och förstå det lästa
 • delta i rörelseaktiviteter
 • redovisa inför klassen

 

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Idh
HJÄRNSTARK

E
C
A
Svenska- Läsning
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Svenska-Läsförståelse
Jag kan göra enkla kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Jag kan göra utvecklade kronolgiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Jag kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Idrott och hälsa
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
Du kan samtala om egen upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan
Du kan samtala om egen upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan
Du kan samtala om egen upplevelser av fysiska aktiviteter och för då väl utvecklade resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan

Ny rubrik

E
C
A
Svenska - redovisa
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redovisning
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig redovisning på ett mer tilltalande sätt
Du kan förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redovisning på ett mucket tilltalande sätt