👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 9 ht 2021

Skapad 2021-03-22 10:36 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
v.14 Goalboll Fyspass v.15 3 bollsporter Lekar v.16 Bollen i ringen Paintboll Utomhusperioden börjar v.17 Skeppsbrott Boxning v.18 Beep test Orientering v.19 Baseboll/Softboll Baseboll/Softboll v.20 Handboll Handboll v.21 Amerikansk fotboll Amerikansk fotboll v.22 Brännboll Brännboll

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kursplanens centrala innehåll

 

 •     Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. 
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter utomhus 
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, förbättring av konditionen    
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter inomhus samt danser och rörelser till musik.
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse-och träningsprogram till musik.
 • Olika simsätt i mag-och ryggläge    

 

    

 

Årskurs 9

Under kommande period kommer vi att prova på olika bollsporter, orientera, dansa, leka, testa olika redskap i gymnastik. Du kommer att få utveckla din kunskap inom ämnet idrott och hälsa både praktiskt och teoretiskt. Tänk på att skolidrotten har under de senaste åren genomgått förändringar. Genom att nya sporter har presenterats har målen blivit tydligare och innehållet i undervisningen har blivit bredare. Idag är idrott ett mer hälsoinriktat ämne, vilket kan uppmärksammas i senaste namnskiftet från idrott till idrott och hälsa. Namnskiftet var nödvändigt för att markera skillnaden mellan idrott i skolan och idrotten som bedrivs av idrottsföreningar. I kursplanen för idrott och hälsa tydliggörs att undervisningen syftar till att lära eleverna att ta ett långsiktigt ansvar för deras kropp och hälsa och att varje elev ska utvecklas i egen takt. Grunden i föreningsidrotten är däremot tävling, rangordning och urval av dem som presterar bäst. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att föreningsidrotten är frivillig och utövas på fritiden medan skolidrotten är obligatorisk och utövas under skoltid

Undervisningens innehåll

Elevens mål

 • Att genomföra längre bana med individuell start
 • Att förstå kartans uppbyggnad, färger, karttecken och skala
 • Att genomföra övningsbanor för årskursen, fri orientering
 • att kunna delta i olika inomhusspel och utomhusspel 
 • att kunna delta i olika lekar och spel, ex basketboll och innebandy
 • att du utvecklar din samarbetsförmåga och respekt för andra i lekar och olika spel
 • att förstå vikten av rätt lyftteknik och hur man undviker skador genom fysisk aktivitet
 • att utveckla din styrka – kondition i olika stationsträningsmodeller och redskapsbanor
   

Vad?

Innehåll

Lekar och spel, ex, orientering, volleyboll,  racketsporter, redskapsgymnastik, simning samt teori.

 

Hur?

Vi kommer att ha olika lekar, idrotter och spel inomhus och utomhus. Vi kommer även att ha teoretiskapass,

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Kvaliteter och förmågor som bedöms

 

 • Hur du genomför övningsbanor i okänd miljö, fri orientering
 • Hur du genomför längre bana med individuell start, fri orientering
 • Att du visar på förståelse för kartans uppbyggnad och orienteringens grunder
 • att du deltar i olika inomhusspel och utomhusspel och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget
 • att du kan simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge
 • att du kan delta i olika lekar och spel, ex basketboll och innebandy och hur du varierar och anpassar dina rörelser till sammanhanget

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för E-C-A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.