👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 8

Skapad 2021-03-22 12:50 i Hallsta skola Norrtälje
Matte åk 8 Geometri
Grundskola 8 – 9 Matematik
Arbetes område geometri från vecka 12-23

Innehåll

Efter avslutat kapitel ska eleverna kunna: 

förklara skillnaden mellan omkrets och area. 

känna till olika geometriska figurer (rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar), kunna beskriva dem samt beräkna figurernas omkrets och area. 

använda de vanligaste areaenheterna samt omvandla mellan dem. 

använda skala och göra mätningar i en ritning 

förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri. 

räkna ut begränsningsyta 

räkna ut cirkelbåge och cirkelsektor på en del av en cirkel 

räkna ut areor av sammansatta figurer med trianglar, cirklar och olika fyrhörningar 

BEGREPP ATT KUNNA: 

area, yta, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, rektangel, bas, höjd, parallellogram, triangel, cirkel, radie, diameter, hektar, kvadratkilometer, skala, spegelsymmetri, rotationssymmetri. 

begränsningsyta, cirkelbåge, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, parallelltrapets. 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet: 

Detta arbetsområde pågår vecka 12–23

 
 

Arbetssätt 

ha genomgång gemensamt och individuellt.  

ha självständig räkning i klass och eventuellt hemma. 

ha diskussion och gruppuppgifter i klassen. 

visa dina kunskaper på diagnoser och avsluta kapitlet med ett skriftligt kunskapstest. 

Ta eget ansvar för ditt lärande.   

Bedömning 

Bedömning görs formativ och summativt med det avslutande provet, samt ditt aktiva deltagande vid gruppdiskussioner och gruppuppgifter. 

Bedömning görs formativt under arbetets gång i form av diagnos och repetitionsuppgifter. 

Följ länkar nedan för inspelade genomgångar till detta område.  

Rektangelns area 

Parallellogrammens area 

Triangelns area 

Cirkelns area 

Areaenheter 

Area av stora områden 

Symmetri 

Begränsningsyta 

Cirkelbåge och cirkelsektor 

Mer om area 

 Period: Vecka 12-23

Geometri 

8:an 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Veka 12 måndag Uppstart kapitel 3 i boken 

Cirkelns omkrets 

88-89 

 
 

 
 

 
 

 

Vecka 13 

3.2 

Cirkelns rea 

92-93 

 
 

 
 

 
 

Vecka 14 

3.3 

begränsningsyta 

97-98 

 
 

 
 

 
 

Vecka 16 

3,4 

Volym av rätblock 

104-105 

 
 

 
 

 
 

Vecka 17 

3,5 

volymenheter 

108 

 
 

 
 

 
 

 Vecka 18 

3,6 

Volym av prisma och cylinder 

111 

 
 

 
 

 
 

V 19 

3,7 

Volym av kon, pyramid och klot 

114 

 
 

 
 

 
 

 V 20 

3,8 

formler 

118 

Diagnos 

kapiteltest 

 
 

 
 

 
 

 V 21 

Repetition och prov 

 

 
 

 
 

 
 

V. 22 

basläger 

 

 
 

 
 

 
 

  

Eller höjdläge 

 

 
 

 
 

 
 

V.23 

reserv