👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt med Vilse och matematik, Vt-21

Skapad 2021-03-22 13:36 i Vinkelboda förskola Hofors
Förskola
Vi vill utveckla våra utflykter samt utöka vår utflyktstid till 2 dagar i veckan. Hitta Vilse kurs. Vad gör jag om jag går vilse i skogen? Utomhusmatematik. Naturkunskap. Vårteckenjakt och utforskning av närområdet.

Innehåll

Vad: Utflykt, utökning från 1 till 2 dagar i veckan.

Hur: Med fokus på Hitta Vilse och utomhusmatematik. Upptäcka vårt närområde. Vårteckenjakt- årstidskiftningar. Leka och lära med naturmaterial. Naturkunskap. Utomhusbokläsning.

Varför: För att vi är trångbodda ute på gården och miljön är "fattig". Vi ser hur barnen utvecklar fantasin i leken i skogen och vi vill ge dom mer utav det. För att det är roligt och stimulerande att arbeta med utomhusmatematik. Uppskattning, prepositioner, addera och subtrahera, mängder och antal. Längd. större än, mindre än. osv. Naturkunskap- kunskap om växter, fåglar, mossor, småkryp mm som vi kan stöta på under utflykterna. Läsa böcker ute.., kanske medan man ligger och vilar sig gräset? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18