👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2021-03-22 13:28 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 6 Biologi
Vi kommer att arbeta med livets utveckling och evolutionen.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet är att du ska:

- vara delaktig i diskussioner, undersökningar och övningar.

- berätta om hur livet har utvecklats.

- förstå hur livet utvecklas hela tiden, även i dag och i morgon.

- känna till att människan ingår i livets utveckling.

- kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi arbetar med livets utveckling i ca 3 veckor under mars månad.

Vi läser i No- boken, arbetar med olika uppgifter, diskuterar och ser filmer om evolutionen.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Detta kommer att bedömas:

- din förmåga att samtala om och diskutera frågor i biologi.

- din förmåga att använda begreppen i biologi.

- din förmåga att berätta om livets utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att förklara och visa på biologiska sammanhang. Elevens förmåga att använda biologins begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Elevens förmåga att berätta om livets utveckling. Elevens förmåga att ge exempel på, visa samband och visa mönster på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven kan beskriva och visar på samband kring människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan beskriva och visar på mönster i människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Elevens förmåga att berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för männikors levnadsvillkor.
Eleven berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för männikors levnadsvillkor.
Eleven berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för männikors levnadsvillkor.