👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DIA- Kompis och social hållbarhet

Skapad 2021-03-22 13:58 i Harplinge förskola Halmstad
Förskola
”Från jag till vi” - Social hållbarhet, värdegrund och känslor på Fjärilen vt-21

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

Under hösten 2020 har Fjärilen jobbat med barnens identitet i temat ”Jaget”. Vi väljer nu att blicka utanför barnets egen sfär till att mer fokusera på barnet i samspel med andra barn. Vi vill utmana samt uppmuntra barnen i konflikthantering, samarbete samt att hjälpas åt. Skolverket (Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder, 2013) skriver att grunden för att barnen ska  börja förstå vad demokrati är läggs i förskolan, och att detta utvecklas i samspel med andra. 

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 

 

Utvärderingsbart mål:

I maj 2021 ska alla barn getts möjlighet att uttrycka sina känslor i olika sammanhang/kontexter samt erhållit en förståelse för ett demokratiskt arbetssätt. 

Målkommunikation och handlingsplan:

Barnen kommer bli introducerade för Kanin och Igelkott (gosedjur) som flyttar in och ska tas omhand av oss på Fjärilen. Barnen får bl.a. göra kanin och igelkotts hus, höra berättelsen ”Förlåt” som både berättas/dramatiseras/målas etc. 

 

Sekundära mål:

Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet.