👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 3 SV/SVA ÅK 7 VT21 Resonerande text

Skapad 2021-03-22 13:57 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
I denna text ska du resonera kring de tre stora religionernas likheter och skillnader.

Innehåll

Resonerande text

Genomgång av uppgiften och tid för förberedelse inför skrivning av texten.  

Lektion 1 & 2

 Hur ser en resonerande text ut. Skriva en kortare resonerande text om distansstudier. 

Källkritik och hur jag ska resonera kring det. Övning baserat på "fake news".

Lektion 3

Vi kikar på elevexempel av samma text för att förstå bedömningen. Tillsammans granskar vi de olika elevernas texter och varför de fått de betyget de fått. Vi betygsätter enligt matrisen deras texter.

Ni kommer parallellt med detta att få faktakunskaperna på lektionerna i SO. "Att söka efter källor".

Lektion 4-7

Dags att börja skriva på den egna texten.

Inlämning sker innan påsk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Resonerande text

Resonerande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang
Dina tankar uttrycks men de motiveras sällan.
Dina tankar presenteras, du ger exempel och du kan beskriva fördelar och nackdelar. Du kopplar på ett enkelt sätt till dig själv och omvärlden.
Dina tankar är relativt väl underbyggda med flera exempel. Du försöker problematisera genom att se saker från olika håll. Du kopplar i huvudsak till dig själv men också till omvärlden.
Dina tankar är väl underbyggda med exempel som fördjupar och problematiserar. Du resonerar både allmänt och generellt.
Struktur
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort kan ta till sig och förstå innehållet.
Din text har en inledning, en avslutning och en mittdel, men dessa delar är inte helt tydliga.
Inledningen väcker intresse. Det finns en tydlig struktur i mittdelen och en tydlig avslutning.
Inledningen är intresseväckande och genomtänkt. Textens struktur är genomtänkt med stycken som är sammanlänkade. Avslutet är väl fungerande.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnadsfel och vanliga sambandsord som och, med samt då används. Texten är mestadels uppbyggd av huvudsatser.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp av olika sambandsord. Texten innehåller en variation av huvudsatser och bisatser.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker med hjälp av väl valda sambandsord.
Skrivregler
Du använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten
Du använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Du använder stora skiljetecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Du använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Resonerande ord
Du använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Du har en viss variation i ordvalet och använder dig av några få resonerande ord.
Du skriver varierat och använder dig av resonerande ord i texten.
Du skriver varierat och använder väl valda resonerande ord genomgående i hela texten.