👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling för april månad

Skapad 2021-03-22 14:02 i Björnboda-Sörgården testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Här är språksamlingen vi kommer att arbeta med under april månad utifrån Bornholmsmodellen.

Innehåll

Språksamling från och med 2021-04-01

 

 

Vi sitter i vårt samlingsrum. Vi har alla barnen tillsammans för att barnen och vi pedagoger ska samspela med varandra, utmanas och lära av varandra.

1. Upprop

Barnens förnamn:

Vi sätter oss i en ring på golvet. Vi skickar runt ett pappersrör. Det barn som får pappersröret säger Jag heter xx och sedan klappar vi stavelserna i barnets namn tillsammans.

 

    2. Månadens ramsa (april) 

              Gå genom skogen

Gå genom skogen  (”gå” med pek– och långfingret genom håret)

Knacka på dörren (knacka på pannan)

Kika vem det är (forma ”glasögon” runt ögonen med pekfingret och tummar)

Vrida om nyckeln (vrid lite på nästippen)

Torka sig på mattan (spela på läppen)

Och gå in  (stoppa pekfingret i munnen)

         3. Sånglek

Här sitter vi och ror i vår lilla båt.    (visa att du ror med armarna)

Sjön är stor, väldigt stor och det kommer vågor    (visa att sjön är stor med en vågrät cirkelrörelse, gör sedan vågrörelser)                     

Stor våg, liten våg (upprepa 3 gånger)    (gör stor respektive liten vågrörelse)

vatten går i vågor   (gör vågrörelser)

 

Klicka på länken för lyssna på låten och se rörelserna till

https://www.youtube.com/watch?v=VGcZpuyrYrU

    4. Språklek

Babblaren ber alla barnen var sin sak ur Bobbos väska.

Vi leker Babblaren säger (barnen följer instruktioner med innehållande prepositioner):

·        Alla som har ett (tex äpple säg sedan nästa sak osv.) lägg det PÅ huvudet 

·        Lägg det ni fått ur Bobbos väska UNDER rumpan

·        Håll det ni fått ur Bobbos väska högt UPP i luften

 

·        Ta NED det ni fått ur Bobbos väska.

     5. Avslutning

Vi avslutar med sången/ramsan: Mat, mat, mat. Med tillhörande rörelser. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18