👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia och Värmelära

Skapad 2021-03-22 14:10 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F Fysik
Kursen kommer att ta upp massa, materia, densitet, volym och värme.

Innehåll

Materia och värme

Materia och värme sid 24-52 (sid 34-39, 46-47)

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

·        använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

·        genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

·        använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

·        Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

·        De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

·        Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Konkretisering av mål

·        Känna till begreppen atom, molekyl och grundämne

·        Kunna ge exempel på vad som är materia

·        Kunna förklara vad materia är

·        Kunna ge exempel på vad som inte är materia

·        Veta vad som menas med massa

·        Kunna enheter på massa

·        Veta vad som menas med volym

·        Kunna enheter på volym

·        Kunna räkna ut volymen av ett rätblock

·        Kunna mäta volymen med hjälp av ett mätglas

·        Kunna bestämma volymen av ett oregelbundet föremål

·        Kunna använda och förklara begreppet densitet

·        Kunna ge exempel på vilka faser/former/tillstånd materia kan förekomma i

·        Kunna begreppen smältning, stelning, förångning och kondensation

·        Kunna beskriva partikelmodellen

·        Kunna läsa av en termometer

·        Känna till att värme kan spridas på tre olika sätt: ledning, strömning och strålning och kunna ge exempel på varje

·        Känna till de ämnen som leder värme bra eller dåligt

·        Känna till utvidgning genom värme

·        Kunna följa en labinstruktion

·         Kunna laborera på ett säkert sätt