👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikteori

Skapad 2012-03-06 19:01 i Önneslövskolan Papperskorgen
Förståelsen för musiksymboler, ackordbeteckningar och grafisk notation utgör grunden för att musicera tillsammans efter givna mönster. Att ha en kunskap som vilar på ett gott gehör tillsammans med en teoretisk grund skapar goda förutsättningar att nå målen i musik. Dessutom skapar de en bred grund för fortsatt musicerande efter åk 9.
Grundskola 7 – 9 Musik

Innehåll

Avsnitt 1

Upplägg

Under vecka 12 kommer eleverna få ett teoretiskt prov i musik. Provet kommer att ha sin utgångspunkt från gjorda föreläsningar, anteckningar samt kapitel 1 - 3 på www.musikteori.se

Vid provtillfället kommer eleverna få en kopia på ett musikstycke där de ska visa sina kunskaper kring musiksymboler, notsystem, grafisk notation och ackordbeteckningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teoretiska kunskaper
Eleven visar grundläggande teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt.
Eleven visar relativt goda teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt.
Eleven visar goda teoretiska kunskaper kring centrala begrepp inom musiken och använder dem teoretiskt.