👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-03-22 15:48 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Språk och kommunikation : Språket är grunden till en trygg utveckling för alla barn.

Innehåll

 

Nu börjar vi med område språk och kommunikation genom att stöttar och uppmuntrar barnen att kommunicera och att utveckla deras språkliga förmåga.

Genom att skapa olika förutsättningar, där kommer vi att observera samt dokumentera barns språkutveckling. 

Vi vill stärka barnens språk och ge dem möjligheter att uttrycka sig i lek och samspel, utrycka sina tankar , ställa frågor, samtalar, ordförråd och ordförståelse samt för att förmedla känslor och erfarenhet på olika sätt genom att bjuda dem för olika lärandeaktiviteter.

Vi pedagoger kommer att stötta och utmana barns medveten utifrån deras intresse och behov för  att stimulera deras utveckling vidare.

Genom att hänga bilder ( kopplat till teckenspråk) och låta de tillgängliga för barnen kommer vi att upptäcka och utveckla barns enskilda behov samt  att använda TAAK så använder barnen fler av sina sinnen .

Vi kommer att arbeta med språkutveckling genom att: samtala med varandra, läsa sagor, sjunga, berätta flanosagor tillsammans , spela teater, göra munmotorik, leka språklektion, benämna det vi ser och gör, använda bildstod och tecken som stöd.

Genom att placera leksakerna på ett pedagogisk sätt som fånga barns intresse för att uttrycka deras tankar och stimulera dem att prata. 

Om vi tänker på QR koden, så pedagogen skulle visa först för dem hur man skulle göra och sen låta barnen att prova själva med närvarande pedagog och försöka skapa en förutsättning där barnen skulle ha utrymme för diskussion. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18