👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2021-03-22 15:53 i Förskolan Lyckan Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
"Ett barn har hundra språk men berövas 99....." Vi arbetar med att ge barnen redskap & vilja att hitta sina uttryckssätt & våga använda sin fantasi och kreativitet.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi försöker fånga det barnen är intresserade av just där & då & bygga vidare på det. & skapa förutsättningar för varje barn att vilja & våga använda sin fantasi och kreativitet för att hitta fler uttryckssätt. Det finns inget som är rätt eller fel.

 

Vart ska vi?

Vi vill erbjuda barnen olika skapande material i våra planerade aktiviteter. Vi vill inspirera & låta dem inspireras av varandra. Vi vill väcka barnens lust att skapa &  vilja att använda sin kreativitet & fantasi till att hitta uttrycksformer. & även hitta nya material att använda i skapandet.

  


Hur gör vi?

Vi gör detta på ett lekfullt,lustfyllt & roligt sätt där alla skapar efter sin förmåga. 

Vi skapar förutsättningar för barnen att hitta sina olika uttryck & använda fantasi & kreativitet. Och vi skapar en miljö där det inte finns rätt eller fel.

Genom skapande, drama, sagoberättande,dans & rörelse vill vi skapa förutsättningar för barnen att hitta många olika sätt att uttrycka sig. 

 

Hur blev det?

Barnen deltar aktivt med glädje & kommer med nya förslag & idéer. Lite svårt att hålla fokus tills alla är klara, men vi tränar vidare & jobbar på

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18