👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Arbete och pengar.

Skapad 2021-03-22 16:57 i Tjärnaängskolan Borlänge
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. * Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I detta arbetsområde skall du få lära dig om olika arbeten, både de som finns idag men vi kommer även att diskutera vilka olika yrken vi tror kommer att finnas i framtiden. Dessutom kommer vi att lära oss om pengar och vad skatt är och varför den är så viktig för vårt samhälle. Återigen ligger ett stort fokus på ämnesbegrepp.

Innehåll

Mål för elev

 • Ha förståelse för olika yrken.
 • Förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar
 • Förstå vad skatt är och hur den används
 • Se samband mellan samhällets ekonomi och privatekonomi
 • Resonera om orsaker och konsekvenser av att vara rik eller fattig
 • Kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp, t.ex. inkomst och utgift

Genomförande:

Du kommer att arbeta med:

 • Vi läser i läroboken, Puls samhällskunskap. 
 • Vi läser texter, enskilt och tillsammans och arbetar med tillhörande uppgifter. 
 • Vi lär oss olika begrepp inom områdena arbete och ekonomi.
 • Vi lär oss om olika yrken nu och i framtiden samt lagar och regler kring arbete. 
 • Vi tittar på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd. 
 • Vi kommer att titta på hur samhällets ekonomi fungerar, och vilken betydelse skatter har och vad vi får för skattepengar genom exempel från verkligheten
 • Du ska delta i diskussioner om ekonomiska frågor enskilt och i grupp
 • Träna på att uttrycka och värdera åsikter
 • Du ska undersöka och reflektera kring vad i vårt samhälle som är beroende av skattepengar
 • Du ska fundera över pengars betydelse för en individ, en familj och ett samhälle

Din förmåga kommer att bedömas utifrån att du ska:

 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området arbete, privatekonomi, inkomst, utgift, skatt och budget
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag och ev. andra bidrag
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll
 • Känna till vem som betalar skatt
 • kunna uttrycka och argumentera för vad du tycker och tänker
 • Resonera om orsaker och konsekvenser av att man är fattig eller rik
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet
 • Förklara samband mellan inkomst-arbete och konsumtion
 • Resonera om fördelar och nackdelar med skatt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningen gäller

Arbetar mot nivå 1
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ny nivå
Ämne
Att förstå samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan ge några exempel på vanliga inkomster och utgifter för ett hushåll. Ge exempel på någon skatt och vad det används till.
Eleven har grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan ge några exempel på vanliga inkomster och utgifter för ett hushåll. Ge exempel på någon skatt och vad det används till.
Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har goda kunskaper om villkoren för ett hushålls ekonomi, vilken typ av inkomst man får i olika situationer (t.ex. student, arbetslös) och vilka utgifter ett hushåll måste betala för att fungera.Ge exempel på skatter och vad de används till.
Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har mycket goda kunskaper om hur hushållets och samhällets ekonomier fungerar i ett helhetsperspektiv.
Ämne
Att se samband och använda begrepp
Eleven kan beskriva enkla samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi, t.ex. att man måste betala skatt och att man får barnbidrag om man har barn.
Eleven kan beskriva enkla samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi, t.ex. att man måste betala skatt och att man får barnbidrag om man har barn.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Du kan beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi genom att visa hur de hänger ihop med egna enkla exempel.
Eleven kan beskriva komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Du kan utförligt beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi, med hjälp av egna exempel och du kan dra egna slutsatser.

Arbetar mot nivå 1
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ny nivå

Ny rubrik

Arbetar mot nivå 1
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ny nivå