👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rock- och pophistoria

Skapad 2012-03-06 19:40 i Önneslövskolan Papperskorgen
50-talet till 90-talet, med teori, musiklyssning och sång och spel i ensemble.
Grundskola 7 – 9 Musik

Innehåll

Mål

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Detta innebär att du efter detta moment har utvecklat din tajming och din teknik på instrument och sång, att du har spelat tillsammans med andra i ensemble och där försökt lyssna in de andra för att kunna anpassa din stämma, att du lärt dig om hur och varför musiken utvecklats och använts under 50-talet till 90-talet, samt att du lyssnat på och samtalat om olika sorters musik. Du har tränat på att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.

Undervisning

Varannan gång undervisar läraren om musikens utveckling under 50-talet till 90-talet. Ni antecknar i häftet ”Rock- och pophistoria”. Vi lyssnar på de olika låtarna och diskuterar varför och hur musiken låter på just det sätt den låter. Vi tittar på filmsnuttar för att förstå musikens villkor i de olika länderna och de olika tiderna.

Varannan gång spelar ni i ensemble. Läraren går först igenom hur låten ska spelas på de olika instrumenten och vi övar tillsammans, sedan får alla chans att välja olika instrument. Efter övning sätter vi ihop låten och spelar in den för att kunna lyssna på den senare.

Bedömning

De praktiska delarna bedöms med hjälp av matrisen som finns här bredvid. De teoretiska kunskaperna bedöms vid ett prov (eller om klassen kommer fram till någon annan slags redovisning).

Matriser

Mu
kunskapsmatris rock- och pophistoria

F
E
D
C
B
A
1
Sjunga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säker­het rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säker­het rytm och tonhöjd.
2
Spela
Eleven kan spela enkla melodier, bas-­ och slagverksstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla me­lodier, bas­ och slagverksstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla melodier, bas­ och slagverksstämmor med god tajming.
3
Spela ackord
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
4
Spela tillsammans
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärk­samma vad som sker i musice­randet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till hel­heten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
5
Musicera
Eleven sjunger eller spelar på något instru­ment i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
6
Bearbeta
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
9
Lyssna 1
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Eleven kan i hög utsträckning ur­skilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
10
Lyssna 2
Eleven kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan med re­lativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Eleven kan samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
12
Reflektera 2
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resone­mang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.