Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-03-22 19:30 i Ryrsjöskolan Lilla Edet
Europa
Grundskola 5 Geografi
Vilka länder ingår i världsdelen Europa och hur ser kartan för Europa ut? Var bor de flesta människorna i Europa, varför bor folk just där och hur påverkas landskapet av det? Hur ser Europas natur och kulturlandskap ut? Det här är några av alla frågor som du kommer att få svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Arbetssätt

I det här arbetsområdet kommer vi att se filmer om Europa, samtala och diskutera filmerna i helklass och läsa texter och svara på frågor på Gleerups. Eleverna kommer att skriva en faktatext om en del av Europa som de får fördjupa sig om och två länder som ligger i detta område. Eleverna kommer sedan att få göra en muntlig presentation och avslutningsvis en individuell skrivuppgift där eleverna får göra olika jämförelser.

 

 

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden, utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Genom undervisningen i ämnet geografiska du:

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Utforska och analyser samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll

 •  Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 •  De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

  Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 •  
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 •  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

 

Viktiga begrepp inom Europa

Klimat, tempererat klimat, tropiskt klimat, kustklimat, inlandsklimat, naturtyp, tundra, tajgan, lövskog, stäppen, macchia, tätbefolkat, monarki, republik, exportera, importera, valuta, EU, Euro, Nato, råvara och ekvatorn.

 

Mål med arbetsområdet

Mål för arbetet med Europa är att du ska kunna och ska känna till:

 • Du ska kunna placera ut länderna på kartan i Europa samt känna till huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor och örar.
 • Du ska kunna olika klimattyper i Europa och dess utmärkande drag.
 • Du ska veta hur Europas befolkning är fördelad i stora drag samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
 • Du ska kunna förklara de olika naturtyper i Europa och vet vart de finns.
 • Du ska kunna ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Du ska kunna jämföra olika länder i Europa med varandra.

 

Bedömning

Jag bedömer;

 • Din förmåga att hantera information, söka, samla och sortera.
 • Din förmåga att analysera förklara orsaker, jämföra, se likheter och skillnader samt se samband.
 • Din förmåga att kunna kommunicera, samtala, motivera och presentera.
 • Din förmåga att förstå olika begrepp och kunna använda de.Det här visar du i:

 

- Muntliga diskussioner, övningar under lektionerna, skriftlig inlämning, eran skriftliga faktatext samt genom din presentation om Europa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - Europa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kartkunskap
Du kan sätta ut alla länder i Europa, samt kan de flesta huvudstädenar, de större hav/vatten, bergskedjor och öar.
Du tränar fortfarande på att sätta ut länderna i Europa. Du tränar fortfarande på att lära dig de flesta huvudstäderna, de större hav/vattnen, bergskedjorna och öarna.
Du sätter ut de flesta länderna korrekt på kartan. Du kan några av de större huvudstäderna, de större hav/vattnen, bergskedjorna och öarna.
Du kan sätta ut alla länderna korrekt på kartan. Du kan de flera huvudstäder samt de större hav/vattnen, bergskedjorna och örarna.
Klimat/Väder
Du kan olika klimattyper i Europa och dess utmärkande drag.
Du tränar fortfarande på de olika klimattyperna i Europa och dess utmärkande drag.
Du vet vad de olika klimattyperna heter och kan nämna något om de.
Du vet vad de olika klimattyperna heter och kan beskriva de.
Du vet de olika klimattyperna heter och kan på ett utvecklat sätt beskriva de.
Befolkning
Du vet hur Europas befolkning är fördelad i stora drag samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du tränar fortfarande på hur Europas befolkning är fördelad i stora drag samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du vet hur Europas befolkning är fördelad i stora drag och kan nämna någon orsak eller konsekvens av fördelningen.
Du vet hur Europas befolkning är fördelad och kan beskriva någon orsak och konsekvens av fördelningen.
Du vet hur Europas befolkning är fördelad och kan på ett utvecklat sätt beskriva orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
Du kan de olika naturtyper i Europa och vet vart de finns.
Du tränar fortfarande på vilka de olika naturtyperna är i Europa och vart de finns.
Du vet i stora drag vilka naturtyper det finns i Europa och kan nämna något om de. Du vet även i stora drag vart de finns.
Du vet vilka naturtyper det finns i Europa och kan beskriva de. Du vet även i stora drag vart de finns.
Du vet vilka naturtyper det finns i Europa och kan på ett utvecklat sätt beskriva de. Du vet även vart de finns.
Ord och begrepp
Du kan ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du tränar fortfarande på ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du kan de flesta ämnesspecifika orden för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du kan de ämnesspecifika orden för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Du kan även förklara orden.
Du kan de ämnesspecifika orden för att kunna läsa, skriva och samtala. du kan även på ett utvecklat sätt förklara orden.
Jämföra länder
Du kan jämföra olika länder i Europa med varandra.
Du tränar fortfarande på att kunna jämföra olika länder i Europa med varandra.
Du kan göra någon jämförelse mellan olika länder i Europa.
Du kan kan jämföra de olika länderna i Europa med varandra och beskriva både likheter och skillnader.
Du kan kan jämföra de olika länderna i Europa med varandra och på ett utvecklat sätt beskriva både likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: