👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i åk 1-3

Skapad 2021-03-22 19:48 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, - analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Innehåll

Mål

Målet med musikundervisningen är att ge dig möjligheten att:

 • utforska och använda din röst i olika former.
 • utveckla tilliten till din egen sångförmåga.
 • bli förtrogen med musikaliska begrepp som exempelvis tonhöjd, puls, rytm och tempo.
 • spela på olika typer av rytminstrument, fritt och efter givna stämmor.
 • spela på stränginstrument och tangentinstrument.
 • spela ackord och melodistämmor.
 • kunna följa vissa gemensamma musiksymboler.
 • kunna kombinera sång och rörelse.
 • känna igen några olika instrument.
 • uttrycka vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.

Undervisning

Under musiklektionerna får du sjunga, spela, imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner. Vi arbetar mycket tillsammans med varandra både i storgrupp och mindre grupper för att lära oss mer och veta hur vi ska spela eller sjunga. Du får tillsammans med klasskompisarna använda olika instrument för att utveckla ditt instrumentspel. Vi arbetar med både rörelse och instrument för att utveckla rytm- och pulskänsla. Du kommer få samtala och beskriva olika musikupplevelser. Musiken kommer även knyta an till en del av Sveriges högtider och traditioner.

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

 • Hur väl du kan delta i sång och spel tillsammans med andra.
 • Hur väl du kan imiterar rörelser, rytmer och toner.
 • Hur väl du kan redogöra för vad de grundläggande musiksymbolerna och tecknen betyder.
 • Hur väl du kan redogöra för vad några av de vanligaste musikinstrumenten heter och vad som är typiskt för dem.
 • Hur väl du kan samtala och resonera kring vad du upplever när du lyssnar på musik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3