👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA1a GEOMETRI

Skapad 2021-03-22 22:19 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Matematik
"Det är bevisat att betygen gynnar kvinnor och att högskoleprovet gynnar männen" är ett uttalande från en forskare vid ett svenskt universitet. "Det är bevisat" är ett vanligt förekommande uttryck. Med det menar man för det mesta att man är säker på sin sak. I matematiken skulle däremot sådana påståenden inte klassas som bevisade. Ett matematiskt bevis är ett logiskt resonemang som inte lämnar några luckor och inte kan motsägas.

Innehåll

Mål

När du är klar med det här kapitlet ska du kunna:

 • Beräkna omkrets och area för några enkla geometriska figurer
 • Beräkna area och volym för några enkla geometriska kroppar
 • Namnge några viktiga vinklar och känna till sambanden mellan dem
 • Använda vinkelsumman i trianglar och andra månghörningar vid beräkningar
 • Använda Pythagoras sats
 • Förstå skillnaden mellan spegelsymmetri och rotationssymmetri
 • Konstruera några enkla symmetriska figurer
 • Avgöra om geometriska figurer eller föremål är symmetriska 
   

Uppgifter

 • v.13 Ons. Inlämning: Vinklar och vinklar i månghörningar

 • v.13 Inlämning: Enheter och kvadratrötter

 • v.12 Inlämning: Omkrets, area och volym

Matriser

Mat
KUNSKAPSKRAVEN

E
C
A
Begrepp
Översiktlig begreppsförmåga.
Utförlig begreppsförmåga.
Utförlig begreppsförmåga med flera representationer.
Procedur
Enkla procedurer. Standarduppgifter med viss säkerhet.
Flera procedurer. Standarduppgifter med säkerhet.
Flera procedurer. Standarduppgifter med säkerhet och på ett effektivt sätt.
Problemlösning
Enkla problem med ett fåtal begrepp och enkla tolkningar i bekanta situationer.
Problem med flera begrepp och avancerade tolkningar.
Komplexa problem med flera begrepp och avancerade tolkningar. Eleven upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Resonemang
Eleven för enkla resonemang.
Välgrundade resonemang med nyanserade omdömen.
Välgrundade och nyanserade resonemang samt omdömen. Vidareutvecklar andras resonemang.
Modellering
Eleven använder givna matematiska modeller.
Eleven väljer och använder matematiska modeller.
Eleven väljer, använder och anpassar matematiska modeller.
Kommunikation
Kommunicerar med viss säkerhet med inslag av matematiska symboler.
Kommunicerar med viss säkerhet, använder matematiska symboler med viss anpassning.
Kommunicerar med säkerhet, använder matematiska symboler med god anpassning.