👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter

Skapad 2021-03-23 07:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Biologi betyder läran om det levande. Du kommer bl.a resonera om varför växter ser ut som de gör och förklara hur deras livscykel ser ut. Du kommer utföra och diskutera om vad som är viktigt när man gör ett växtexperiment.
Grundskola 4 – 5 Biologi
De första växterna var troligen alger. Utifrån algerna utvecklades växter som kunde leva på land. Det finns olika slags växter. Kanske tänker du på en blomma eller en buske? Men även alger, gräs, ett träd och mossor är växter. Växter sprider sig på olika sätt. De delas in i fröväxter och sporväxter efter hur de förökar sig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska använda kunskap för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Du ska genomföra undersökningar.

Du ska använda biologiska begrepp ex. pollinering, sporer, frön, kloning, fotosyntes, klorofyll, energigivare och energitagare,  ståndare, pistill och förklara:

-Varför ser växterna ut som de gör? Har de rot, stjälk, blad och blomma? Vilka är delarnas funktion?
-Hur kan växterna sorteras?
-Hur får en växt näring så att den kan växa?
-Hur förökar sig en växt?
-Vad är viktigt att tänka på när man gör ett växtexperiment?

Bedömning - vad och hur

Vad: (Se bedömningsmatrisen nedan)

Elevens kunskaper om biologiska sammanhang och användning av biologins begrepp.

Eleven kan genomföra fältstudier/experiment utifrån givna formuleringar. Eleven kan jämföra sina och andras resultat.

Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

 

Hur:

Du kommer få ett skriftligt test, där du visar dina biologiska begreppskunskaper och kunskaper om biologiska sammanhang.

Dina dokumentationer och analyser från dina undersökningar kommer att bedömas och att du är aktiv under muntliga diskussioner.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta  och diskutera tillsammans med andra.

Du kommer läsa faktatexter och diskutera och förklara olika frågeställningar.

Du kommer se många olika slags faktafilmer.

Matriser

Bi
Växter

På väg mot
Godtagbara
Mer än godtagbara
Eleven kan genomföra fältstudier utifrån givna formuleringar. Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
-Vad ska man tänka på då man gör experiment.
Eleven kan inte genomföra en undersökning. Eleven kan inte jämföra med andras resultat och föreslå förbättringar.
Eleven kan genomföra och analysera en undersökning med stöd. Eleven kan jämföra med andras resultat och föreslå förbättringar.
Eleven kan genomföra och analysera en undersökning med visst stöd. Eleven kan jämföra med andras resultat, se felkällor och föreslå förbättringar.
Eleven gör dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
-Vad man ska tänka på då man gör experiment.
Eleven kan inte dokumentera. Eleven kan inte använda sin dokumentation för att förklara.
Elevens dokumentation innehåller vardagligt språk och enkla bilder. Eleven kan till viss del använda sin dokumentation för att förklara.
Elevens dokumentation innehåller text och bild. Eleven kan använda sin dokumentation för att förklara.
Fotosyntesen
Du kan förklara fotosyntesen
Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp.
Fröspridning
Du kan ge exempel på fröspriding
Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp. Eleven ger 3 exempel.
Du vet vilka växter som var de första på vår planet.
Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp.
Blommans delar
Du kan sätta ut blommans delar.
Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp. Eleven kan sätta ut alla delar.
Förökning
Du vet hur växter förökas.
Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp. Enkel förklaring
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp. Utvecklad förklaring.
Pollinering
Du vet hur pollen sprids.
Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp. Enkel förklaring
Eleven kan använda korrekta och relevanta naturvetenskapliga termer och begrepp. Enkel förklaring med exempel.