👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment dramatik 2021

Skapad 2021-03-23 08:28 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Ett spännande moment där vi läser och analyserar dramatik från olika tider, läser artiklar och skriver reflektioner om dess betydelse.

Innehåll

Innehåll och syfte Detta moment vill bredda förståelsen av begreppet skönlitteratur och riktar in sig på dramatiken som genre. Den kommer att presentera litteraturvetenskapliga begrepp och olika sätt att se på och analysera dramatik. Vad kan dramatiken berätta för oss och hur skiljer den sig från den vanliga prosan och lyriken? Kan dramatiken få oss att uppleva och tänka annorlunda om livet och verkligheten? På vilket sätt påverkar dramatiken våra känslor?

Lärandemål Ett övergripande mål är att du ska ta del av några pjäser, samt utdrag av pjäser/dramer. Du ska lära dig några litteraturvetenskapliga begrepp och med hjälp av dessa begrepp kunna diskutera med andra och leta dig fram till, samt beskriva innehåll och budskap i dessa pjäser/utdrag. Ett ytterligare lärandemål är att fundera över vilken effekt dramatiken kan ha på våra känslor.

Undervisning och arbete har olika arbetssätt som: föreläsning, läsa och analysera dramatik från olika tider, arbeta med diverse uppgifter och reflekterande skrivande.

Formativ bedömning görs fortlöpande i undervisningen, arbetet på lektionerna och de olika deluppgifterna som vi arbetar med. Om du är borta en lektion förväntas du ta igen det du missat. Examinationen är att skriva reflektion och analyser av några dramer och reflektera om dem utifrån egna tankar, men även några artiklar som skrivits om dem.

Uppgifter

  • Uppgifterna i momentet

  • Uppgifterna i momentet

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
    Sve  -
  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
    Sve  -

Matriser

Sve
Moment dramatik

--->
--->
--->
--->
--->
Litterär analys
Uppgifterna är textnära litterära analyser. De använder med viss säkerhet dramatikens begrepp och belägg från texterna i sina tolkningar av innehåll och budskap De har en tydlig struktur och besvarar frågorna kortfattat, men svaret kan byggas ut mer De ger rimliga svar och kommer med relevanta tankar och slutsatser från källtexterna. De använder med viss säkerhet dramatikens begrepp och belägg från källtexterna i sina tolkningar av innehåll och budskap
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på C nivå.
Uppgifterna är utförliga och textnära litterära analyser. De använder med viss säkerhet dramatikens begrepp och väl valda belägg från texterna i sina tolkningar av innehåll och budskap De är sammanhängande och/eller väldisponerad och besvarar frågorna De ger rimliga svar och kommer med relevanta tankar och slutsatser från källtexterna De använder med viss säkerhet dramatikens begrepp och väl valda belägg från källtexterna i sina tolkningar av innehåll och budskap
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på A nivå.
Uppgifterna är utförliga, träffsäkra och nyanserade textnära litterära analyser. De använder med säkerhet dramatikens begrepp och väl valda belägg från texterna i sina tolkningar av innehåll och budskap De är sammanhängande och/eller väldisponerad och besvarar väl frågorna De ger skickliga svar och kommer med relevanta tankar och slutsatser från källtexterna De använder med säkerhet dramatikens begrepp och väl valda belägg från källtexterna i sina tolkningar av innehåll och budskap
Argumentation
Uppgifterna ansluter till en argumentation om verken och dramatiken och kommer med egna teser och välgrundade argument till stöd för den
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på C nivå.
Uppgifterna ansluter till en argumentation om verken och dramatiken och kommer med egna teser och välgrundade argument till stöd för den. Argumentationen är konsekvent.
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på A nivå.
Uppgifterna ansluter till en argumentation om verken och dramatiken och kommer med egna teser, samt välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Argumentationen är relevant, konsekvent och tar även upp tänkta motargument.
Språk
Uppgifterna följer i huvudsak skriftspråkets normer och eventuella citat eller referat är korrekt angivna Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på C nivå.
Uppgifterna följer i huvudsak skriftspråkets normer och citat eller referat är korrekt angivna Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på A nivå.
Reflektionen följer i huvudsak skriftspråkets normer och citat eller referat är korrekt angivna Språket är träffsäkert, klart, varierat och överlag välformulerat.