👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tektonik

Skapad 2021-03-23 08:24 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Fysik Geografi
Du ska få möjlighet att lära dig om hur jorden och jordskorpan bildades, hur jordskorpan är uppdelad, dess rörelser samt vilka konsekvenser dess rörelser får. Du ska även få möjlighet att lära dig geografiska begrepp kopplade till tektonik.

Innehåll

 

 

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

 • Hur jorden bildades och hur jordskorpan bildades.
 • Vad Pangea var.
 • Du ska förstå hur jordskorpan är uppdelad och att den rör på sig hela tiden vilket får olika konsekvenser. 
 • Geografiska begrepp kopplade till tektonik.

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 • Diskussioner
 • Titta på film
 • Läsa texter
 • Rita bilder
 • Lyssna under genomgångar

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

 

 • Ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6

Matriser

Fy Ge
Tektonik

Rubrik 1

Ej godkänd
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Aspekt 1
Jordskorpans uppbyggnad, hur den förändras och vilka konsekvenser detta får.
Du kan förklara hur plattorna rör sig vid en typ av plattgräns samt någon konsekvens detta får.
Du kan förklara hur plattorna rör sig vid två typer av plattgränser samt någon konsekvens detta får.
Du kan förklara hur plattorna rör sig vid tre typer av plattgränser samt någon konsekvens detta får.
Ny aspekt
Geografiska Begrepp
Du använder dig av begrepp på ett enkelt sätt när du besvarar provfrågorna.
Du använder dig av begrepp på ett utvecklat sätt när du besvarar provfrågorna.
Du använder dig av begrepp på ett välutvecklat sätt när du besvarar provfrågorna.
Ny aspekt
Fysikaliska samband
Du kan förklara hur tektonik fungerar på ett enkelt sätt genom att och använda dig av de begrepp du lärt dig.
Du kan förklara hur tektonik fungerar på ett utvecklat sätt genom att se samband och använda dig av de begrepp du lärt dig.
Du kan förklara hur tektonik fungerar på ett välutvecklat sätt genom att se samband och använda dig av de begrepp du lärt dig.