👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

didaktisk planering bygg och konstruktion

Skapad 2021-03-23 08:32 i Lustigkullens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Alla barn ska få uppleva och utforska bygg och konstruktion

Innehåll

 

Syfte

Vi vill ge barnen möjlighet att:

- få utforska olika tekniker.

- få utveckla sin förmåga till problemlösning.

- få utlopp för sin fantasi.

- utforska material och hur de fungerar

- få uppleva att ställa hypoteser, reflektera, diskutera, fråga

 

Alla barn ska få:

- förförståelse för teknik, möta olika konstruktionsmaterial och prova på olika tekniker, förförståelse för hur saker sitter ihop

- använda sin fantasi

- tillit till sin egen förmåga, våga prova själv, hitta lösningar, våga ställa frågor, komma med hypoteser och reflektera

 

Hur:

- genom att vara närvarande pedagoger som stöttar barnen i deras utforskning

- erbjuda ett rikt bygg och konstruktions material i olika former och färger

- uppmuntrar till att våga försöka och prova själv

- uppmuntrar till att ställa frågor, hypoteser och att vi pedagoger gör det också, visa att det är ok att tänka och tycka olika

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18