👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 4B kapitel 7

Skapad 2021-03-23 08:27 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4B samt laborativa lektioner såsom experiment med konkret material och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 6

Innehåll

Syftet med undervisningen

För att kunna ta sig fram i trafiken som cyklist så räcker det inte med att träna och lösa uppgifter vid ett datorprogram utan man måste både kunna regler och lagar samt träna praktiskt på att cykla i trafiken. Samma sak gäller matematiken. Eleverna måste få möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lära sig regler och lagar, träna matematik i skolan och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem.

Under kopplingar till läroplanen ser du syftet från läroplanen.

Vad ska vi göra?

Under några veckor ska vi arbeta med  division, räknemetoder division, dividera med 10, 100 och 1000 och problemlösningsstrategier, göra tabell. 

Nedan ser du vilka delar i det centrala innehållet vi kommer att arbeta med.

Vad bedöms?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • observationer,
 • diskussioner och samtal,
 • diagnoser,

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen och ni ser vilken förmåga vi arbetar med under varje del i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris för Eldorado 4B

Insats krävs för att nå målet
Du har godtagbara kunskper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kapitel 7 Division
Du får träna på att utveckla din förmåga att välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
Du kan göra enkla uträkningar i division på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar i division på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Kapitel 7 Division
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda och analysera begreppen multiplikation och addition som hänger ihop med varandra.
Du kan beskriva division och du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen division och multiplikation hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva multiplikation och du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen division och multiplikation hör ihop.
Kapitel 7 Problemlösning
Du får träna på att utveckla din förmåga att uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller ganska bra som en metod för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem och använda tabeller mycket bra som en metod för att lösa problemen.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att förklara hur du tänkt och förstå hur andra har tänkt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när vi diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
All undervisning
Du får träna på att utveckla din förmåga att använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsater.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.